Paieška

Nekilnojamojo turto valdymas

Nekilnojamojo turto valdymas

Teikiam visapusiškas nekilnojamojo turto konsultavimo ir valdymo paslaugas, įskaitant turto, projektų ir patalpų valdymą.

Tokios veiklos objektas yra visi nuomos santykių aspektai, įskaitant:

 • nuomos objektų įsigijimo ar kūrimo pagrindimas;
 • nuomos proceso organizavimas, įskaitant rinkodaros veiklą;
 • nuomos sutarčių sudarymas ir jų teisinis pagrindimas;
 • savalaikio mokėjimo už nuomą organizavimas ir kontrolė;
 • nuomos mokesčių ir finansinė apskaita;
 • kasdienių santykių su nuomininkais, paslaugų teikėjais ir rangovais, kontrolės institucijomis organizavimas;
 • nuomos objektų rinkos vertės vertinimas ir stebėjimas;
 • nuomos objektų pardavimas ir kt.
 • Nekilnojamojo turto valdymo paslaugas tai:

 • vartotojų tikslų nustatymas, turint nuosavybės teise;
 • patarimai savininkui dėl nekilnojamojo turto rinkos būklės, nustatant nuosavybės teises, susijusias su savininko poreikių tenkinimu;
 • turto priėmimas valdyti;
 • turto fizinę, teisinę ir ekonominę ekspertizė;
 • tolesnio turto galimybių analizė ir geriausias jo panaudojimas, atsižvelgiant į vartotojo poreikius;;
 • turto valdymo programos vystymas ir jos įgyvendinimo tobulinimas;
 • savininko interesų atstovavimas klausimais, susijusiais su perduotu valdymui turtu;
 • turto išlaikymo atsiskaitymo procedūros organizavimas ir palaikymas;
 • teikiamas periodiškai savininkui ataskaitas apie valdymo programos eigą.
 • NT valdymo projektai

  Investicijų grąža | 5.5 % kasmet
  Detaliai
  Investicijų grąža | 5.8 % kasmet
  Detaliai
  Investicijų grąža | 6.5 % kasmet
  Detaliai
  Investicijų grąža | 7.2 % kasmet
  Detaliai
  Investicijų grąža | 7.4 % kasmet
  Detaliai
  Investicijų grąža | 5.7 % kasmet
  Detaliai